FANDOM


Beorene
Beorfjellene
General
Dominerende art Dverger
Lokasjon Sørøst
Terrain Fjell
Klima N/A
Hovedindustri N/A
Politisk
Hovedstat N/A
Land N/A
Statsoverhode(r) N/A

Beorfjellene, eller Beorene, er en fjellkjede sørøst i Alagesia. Fjellene har mange daler og fjellene er beskrevet som ti ganger så store som Ryggen, noe Eragon har fastslått. Varden brukte fjellene som hemmelig skjulested, inntill slaget under Farthen Dûr.